Toer de Anker  

(Deelname formulier staat onderaan de pagina)


Hoe werkt het Toerspel?

Op het deelnameformulier, te vinden onderaan deze pagina, vult u 25 renners in. De eerste 20 namen tellen mee in het spel. De laatste 5 renners dienen als reserve voor het geval een ingevulde renner niet
start in de Tour. Deze reserverenners worden niet gebruikt voor renners die tijdens de
Tour uitvallen. Als u niet voldoende renners op uw lijst heeft vult de organisatie uw lijst
zelf aan uit een standaard aanvullijst, tenzij u onder aan het formulier aangeeft dat wij u
moeten bellen. Omdat op het moment dat wij deze tekst samenstellen zijn de definitieve renners en hun startnummers nog niet bekend zijn, treft u alleen een lijst aan van de ploegnamen. De definitieve rennerslijst wordt in de kranten gepubliceerd, op teletekst en op internet op verschillende sites.
Vergeet u niet de voorletters van de renners in te vullen, want er zijn verschillende renners met dezelfde
achternaam. Rugnummers mogen worden genoteerd, maar dit hoeft niet. Als u rugnummers invult, gebruik dan die van de Tour de France en NIET die uit de Gelderlander. Tevens vult u in hoeveel van de 184 renners die op eerste dag starten, op de laatste dag in Parijs finishen.
Per etappe krijgt u punten voor elke genoemde renner die bij de eerste tien over de streep komt.
De 1 e etappe telt niet mee in ons spel. De uitslag van de officiële Tour site: www.letour.com zal worden
aangehouden als de juiste. 

De puntenverdeling is als volgt:
No. 1    = 15 punten No.  6    = 5 punten
No. 2    = 10 punten No.  7    = 4 punten
No. 3    =   8 punten No.  8    = 3 punten
No. 4    =   7 punten No.  9    = 2 punten
No. 5    =   6 punten No. 10   = 1 punt

Extra punten zijn te verdienen met de eerste tien renners van het Algemeen Klassement op de beide
rustdagen en na afloop van de einddag. De punten worden op dezelfde manier toegekend als bij een
etappe-uitslag, maar dan dus voor de stand in het Algemeen Klassement van die dag.


Na afloop van het Toer de Anker spel worden de prijzen als volgt verdeeld:
1e plaats € 100,00 Dagprijs: € 3,00 (je inschrijfgeld terug)
2e plaats € 60,00 Juiste aantal renners: € 15,00
3e plaats € 35,00
4e plaats € 25,00
5e plaats € 15,00
Laatste plaats € 15,00

Bij een gelijke eindstand in de top 5 worden de prijzen gelijk verdeeld.

De persoon die het juiste aantal renners dat op de laatste dag over de streep komt, geraden heeft, wint dus € 15,00. Indien meerdere personen dit goed hebben, wordt er geloot.
De lijst die in de eindstand op de laatste plaats weet te eindigen wint € 15,00. Indien deze laatste plaats
wordt behaald met een score van 0 punten dan wordt deze prijs verdubbeld. Voorwaarde voor deze
verdubbeling is wel, dat de deelnemende lijst 20 renners bevat die allen nog van start gaan in de 2e etappe.
Indien meerdere personen dit presteren wordt de prijs gelijk verdeeld.
Elke dag wint 1 deelnemer € 3,00. Uit de lijsten die op een dag de meeste punten hebben gescoord, wordt er 1 getrokken die zijn inschrijfgeld terug wint. Elke lijst kan maar 1 keer deze dagprijs winnen.
De tussenstand van het Toer de Anker spel is elke dat op deze pagina, rechts bovenaan, te vinden.


De inzet bedraagt € 3,00 per deelnameformulier. U mag onbeperkt formulieren indienen. De inzet dient bij inlevering van de formulieren te worden voldaan. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken op
RegioBank rekeningnummer: NL21 RBRB0 91.67.49.177 t.n.v. Dartsclub ’t Anker, Alphen onder
vermelding van Toer en de naam waaronder u meespeelt.
De uiterste inlevertijd is zondag 30 juni om 12.00 uur !! Het geld dat wordt overgemaakt moet uiterlijk een week later op onze rekening zijn bijgeschreven. Als uw bijdrage dan niet ontvangen is, wordt uw lijst alsnog uit het spel gehaald.
Vul het formulier volledig in, schrijf duidelijk en vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en
e-mail adres te vermelden. Het telefoonnummer is belangrijk, mochten er voor ons onduidelijkheden zijn op uw formulier. De formulieren kunnen worden ingeleverd per email of bij:


Geertjan van Hoogstraten, Donkerbos 7, Alphen, tel. 06 – 2906 2771
Guus Papeleu, Eijkhovenstraat 4, Dreumel, 06-24506962
Wim Bernts, Rijdt 52, Horssen, brievenbus aan de Julianalaan
Erik van Rossum, Rijdt 12, Horssen
Dorpshuis de Hucht, Schoolstraat 4, Alphen
Brasserie ’t Anker, Nieuweweg 2, Alphen


E-mail: Toerdeanker@gmail.com


In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Wij wensen iedereen veel succes en een spannende Toer de Anker.


*** Door deelname aan de Toer de Anker gaat u er mee akkoord dat uw naam wordt gebruikt in de
tussenstanden en de eindstand en dat wij uw adresgegevens bewaren om u op de hoogte te kunnen
houden en eventuele prijzen uit te keren. ***

Deze tekst past u aan door erop te klikken.